dostdrheader.png

O nás
Čo robíme

Vítame vás na webovej platforme projektu “Dosť dobrý rodič”. Sme dve čerstvé absolventky štúdia psychológie a rady by sme širšej verejnosti sprostredkovali témy, ktoré sa nám zdajú dôležité a ktoré by mohli dopomôcť k získaniu informácií z viacerých oblastí psychológie. Hlavnou pohnútkou vzniku nášho blogu bola potreba reagovať na množstvo neodborných článkov mainstreamových portálov (resp. fór), ktoré môžu vniesť do života ľudí zmätok a mylné informácie.

Naším cieľom je priniesť témy z rôznych oblastí života, avšak sústredíme sa najmä na oblasť rodiny a na problematiku vyplývajúcu z tejto oblasti. Veríme, že publikovaním rôznych článkov aspoň malou časťou prispejeme k zvýšeniu povedomia o psychológii a o jej nespochybniteľnej dôležitosti v každodennom živote. Budeme sa snažiť vyvrátiť rôzne mýty, ktoré kolujú v dnešnej spoločnosti a budeme sa snažiť tvoriť také články, ktoré budú vo všeobecnosti obohacujúce pre čitateľa.
Názov Dosť dobrý rodič je preložený z oficiálneho pojmu good enough parent (alebo pred tým ešte good enough mother od Winnicotta), ktorého autorom je Bettleheim. Názov sme vyberali zámerne s dôrazom na to, že v súčasnej dobe sa v problematike psychológie a výchovy dieťaťa nájde niekoľko stovák nových informácií, ktoré sú ľahko dostupné na internete a ktorými sme my a predovšetkým naše deti ovplyvňované. Týmto názvom sme chceli vyjadriť, že v jednoduchosti je krása a pre správny detský vývin mnoho krát stačí vedieť pár jednoduchých a základných vecí na to, aby sme z nich vychovali zdravé osobnosti. Pre lepšie porozumenie konceptu dosť dobrého rodičovstva sme si pre vás pripravili článok, ktorý nájdete na tomto odkaze.
Zaručujeme vysokú odbornosť našich článkov, pričom čerpáme výlučne z odborných zdrojov a profesionálnych či osobných skúseností a budeme sa všemožne snažiť priniesť ich v takej forme, aby boli zrozumiteľné pre každého.
V prípade akýchkoľvek otázok, nezrovnalostí či námetov na nové témy nás neváhajte kontaktovať. Budeme vďačné za šírenie a zdieľanie našich článkov a za spätnú väzbu.
Ďakujeme.

Gabika a Paťka

Follow Us

Kontakt
info@dostdobryrodic.sk
Copyright © Dosť dobrý rodič 2022. Všetky práva vyhradené.

Search